LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 29
W kt贸rych aglomeracjach w roku 2015 liczba dni z przekroczeniami 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla py艂u PM 10, zosta艂a ponad dwukrotnie przekroczona?
A.
B.
C.
D.