LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 2
W przypadku pojawienia się rozlewu olejowego w zbiorniku wodnym, w pierwszej kolejności należy

A.
B.
C.
D.