LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 1
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli, określ procentowy udział procesów produkcyjnych w emisji SO2 w Polsce w roku 2015.
A.
B.
C.
D.