LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 18
Przedstawiony na rysunku próbnik Garretta służy do poboru
A.
B.
C.
D.