Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 50
Skurcz przepony w procesie oddychania umożliwia