LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
Ilość zawiesin w ściekach surowych wynosi 450 g/m3. Zakładana wartość dla ścieków oczyszczonych powinna wynosić 45 g/m3. Niezbędny stopień oczyszczenia dla tego wskaźnika wynosi
A.
B.
C.
D.