LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 27
Ile wynosi roczna emisja NOx dla kotła opałowego, który pracuje 6000 h/rok? Do obliczeń przyjmij średnią arytmetyczną z wyników pomiarów emisji przedstawionych w tabeli.
A.
B.
C.
D.