LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 28
Określ indeks jakości powietrza na podstawie zbadanych wartości poszczególnych zanieczyszczeń na stacji pomiarowej. Pomiary dokonane zostały w porze zimowej.
A.
B.
C.
D.