LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 37
Termiczna warstwa inwersyjna, to

A.
B.
C.
D.