LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 2
Korzystając z danych przedstawionych na wykresie wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące gospodarki ściekowej w Polsce na przestrzeni lat.
A.
B.
C.
D.