LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 1
Na mapie Polski kolorem zielonym zaznaczono jedyne miasto w Polsce, w którym stężenie rakotwórczego Benzo(a)pirenu było w 2014 r. poniżej obowiązującej normy. Miastem tym jest
A.
B.
C.
D.