Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 1
Ból kończyny dolnej przy zgięciu grzbietowym stopy może być wynikiem