LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 27
Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz wartość redukcji azotu ogólnego, dla ścieków odprowadzanych do odbiornika.
A.
B.
C.
D.