LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 36
Wskaż dopuszczalną wartość tlenu rozpuszczonego i CHZTCr dla potoku nizinnego piaszczystego, sklasyfikowanego w I klasie jakości wód.
A.
B.
C.
D.