LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 26
Na podstawie informacji i danych zawartych w tabeli oblicz, ile wyniesie opłata za wprowadzenie do kanalizacji 20 000 m3 ścieków o temperaturze 43°C.
A.
B.
C.
D.