LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
Ile będzie musiał zapłacić przedsiębiorca za umieszczenie na składowisku 500 kg niesegregowanych odpadów komunalnych, 300 kg odpadów pochodzących z targowiska i 1 tonę odpadów wielkogabarytowych?
A.
B.
C.
D.