LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 13
Która z wymienionych inwestycji wymaga dodatkowo zaprojektowania korytarzy migracyjnych dla dzikich zwierząt?

A.
B.
C.
D.