Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 47
Długotrwałe gromadzenie się płynów ustrojowych w przestrzeniach zewnątrzkomórkowych tkanek miękkich najprawdopodobniej spowoduje