Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
Długotrwałe gromadzenie się płynów ustrojowych w przestrzeniach zewnątrzkomórkowych tkanek miękkich najprawdopodobniej spowoduje