Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 48
Krwotok tętniczy do lewej półkuli mózgowej może być przyczyną