Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 16
Jakie zmiany w mięśniach zachodzą u osoby cierpiącej na jednołukową, lewostronną skoliozę kręgosłupa?