Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 28
Która z wymienionych chorób jest skutkiem odkładania się soli wapnia na wewnętrznej powierzchni tętnic?