Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 22
W diagnozie stanów chorobowych stawu ramiennego i ramienia, zmian odruchowych należy szukać w segmentach kręgosłupa na odcinku