Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 31
Jaka jest prawidłowa kolejność postępowania masażysty przed przystąpieniem do masażu leczniczego?