Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 13
W którym masażu techniki manualne stosuje się na mięśnie, w fazie ich wymuszonego skurczu?