LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 4
Stwierdzona obecność bakterii Escherichia coli w wodzie może świadczyć o jej zanieczyszczeniu ściekami

A.
B.
C.
D.