LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Detergenty przyczyniają się do eutrofizacji zbiorników wodnych ze względu na zawartość w nich

A.
B.
C.
D.