LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Do metod fizycznych dezynfekcji wody, stosowanych w celu usunięcia mikroorganizmów, zalicza się

A.
B.
C.
D.