LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 37
Przedstawione na rysunku urządzenie służy do usuwania z wody
A.
B.
C.
D.