LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 27
Ścieki charakteryzujące się zawartością 40% zanieczyszczeń nieorganicznych i 60% organicznych to ścieki

A.
B.
C.
D.