LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 37
Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego, bez głębokiego usuwania azotu i fosforu, wykorzystujące aktywność mikroorganizmów, powinno zachodzić w warunkach

A.
B.
C.
D.