LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 21
W skład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wchodzą urządzenia:

A.
B.
C.
D.