LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 32
Drenaż rozsączający stosowany w oczyszczalniach służy do

A.
B.
C.
D.