LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Na rysunku przedstawiono schemat sieci wodociągowej
A.
B.
C.
D.