Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 33
Który z masaży najskuteczniej usprawni krążenie krwi w lewej kończynie dolnej, unieruchomionej opatrunkiem gipsowym?