LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 1
Źródłami największych zanieczyszczeń wpływających na jakość powietrza w dużych miastach Polski są

A.
B.
C.
D.