LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 14
Które elektrownie najbardziej zanieczyszczają atmosferę ziemi?

A.
B.
C.
D.