LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 28
Do niszczenia warstwy ozonowej atmosfery nie przyczynia się

A.
B.
C.
D.