LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 13
Stężenie dwutlenku azotu wynosi 200 ug/m3, a wyrażone w mg/m3 wynosi

A.
B.
C.
D.