LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 13
Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal, w których punktach pomiarowych nie występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu atmosferycznym.
A.
B.
C.
D.