LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 36
Które działania spowodują faktyczne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez elektrownię węglową?

A.
B.
C.
D.