LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 22
Na podstawie zamieszczonych danych określ, ile wynosi szkodliwy dla człowieka poziom dźwięku emitowany przez ruch samochodów ciężarowych.
A.
B.
C.
D.