Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 28
Jakich reakcji układu oddechowego należy oczekiwać po zastosowaniu masażu klasycznego i chwytów sprężynujących w okolicach klatki piersiowej?