LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 8
Materiały stosowane w ustrojach dźwiękochłonnych charakteryzują się

A.
B.
C.
D.