LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 2
Które indywidualne środki ograniczające hałas w środowisku pracy przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.