LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 17
Skoszona trawa klasyfikowana jest do grupy odpadów

A.
B.
C.
D.