LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 34
System czynności i procesów prowadzący do odzyskania i ponownego wykorzystania surowców pochodzących z odpadów to

A.
B.
C.
D.