LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 17
Z posesji domków jednorodzinnych odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, będących pozostałością po segregacji, odbywa się z częstotliwością

A.
B.
C.
D.