LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 34
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ dopuszczalny poziom hałasu w ciągu nocy na terenie ośrodka wczasowego położonego przy dworcu kolejowym.
A.
B.
C.
D.