LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 27
Do pojemnika przedstawionego na rysunku należy wrzucać odpady
A.
B.
C.
D.