LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2022

Pytanie nr 1
Do pojemników na papier nie wolno wrzucać

A.
B.
C.
D.